Zajęcia w MWSLiT we Wrocławiu

Uczniowie klasy III a technik budownictwa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku brali udział w dniu 27.11.2018 r. w zajęciach specjalistycznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu zorganizowanych w ramach projektu „Kompetencje zawodowe szansą na dobrą przyszłość”. W trakcie pobytu uczniowie zapoznali się z pracami wykonywanymi w laboratorium budowlanym, odbyli zajęcia praktyczne obliczeniowe oraz zapoznali się z programem komputerowym AutoCad. Serdecznie dziękujemy osobom, które w ciekawy sposób prowadziły poszczególne zajęcia.


Opiekunowie: Pani Jolanta Borewicz i Pan Jerzy Budziński.