Zajęcia w MWSLiT we Wrocławiu

W dniu 11.12.2018 r. uczniowie klasy III a i IV a technik budownictwa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku brali udział w zajęciach specjalistycznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu zorganizowanych w ramach projektu „Kompetencje zawodowe szansą na dobrą przyszłość”. W trakcie pobytu uczniowie zapoznali się z pracami wykonywanymi w laboratorium budowlanym, odbyli zajęcia praktyczne obliczeniowe oraz zapoznali się z programem komputerowym AutoCad. Wzięli również udział w I etapie Olimpiady budowlanej.
Serdecznie dziękujemy osobom, które w ciekawy sposób prowadziły poszczególne zajęcia.

Opiekunowie: Pani Jolanta Borewicz i Pan Jerzy Budziński.