Zajęcia w Krzyżowej

Warsztaty „Podnoszenie kompetencji w obszarze technologii informacyjno edukacyjnej (Digital Pathways)” w Krzyżowej w ramach projektu „Międzypowiatowa droga po sukces”. W ramach warsztatów uczniowie zapoznali się z nowoczesnym zastosowaniem multimediów i szkolili swoje umiejętności posługiwania się programami graficznymi. W warsztatach uczestniczyła klas 3 technik prac biurowych.

Zastosowanie technologii IT

Warsztaty „Podnoszenie kompetencji w obszarze technologii informacyjno edukacyjnej (Digital Pathways)”w Krzyżowej w ramach projektu „Międzypowiatowa droga po sukces”. W ramach warsztatów uczniowie zapoznali się z nowoczesnym zastosowaniem multimediów i szkolili swoje umiejętności posługiwania się programami graficznymi

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku Sobota, 13 kwietnia 2019