Zajęcia praktyczne klasy 3 ZSZ grupa 1

Zajęcia praktyczne klasy 3 ZSZ grupa 1 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Nauczyciel prowadzący zajęcia – Pani Cecylia Kasprzak.