Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych
fotorelacja naszego ucznia Marcina Juhasa

Dziękujemy Samorządowi Szkolnemu oraz opiekunom za pracę włożoną
w przygotowanie imprezy

Zdjęcia: Marcin Juhas