Wywiadówki

WYWIADÓWKI
w ROKU SZKOLNYM 2018/2019

CEL WYWIADÓWKI

DATA

1. Sprawy organizacyjne.

13.09.2018

2. Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania.

24.10.2018

3. Oceny proponowane w klasach maturalnych; śródokresowa analiza w pozostałych klasach.

06.12.2018

4. Wyniki klasyfikacji w klasach maturalnych; oceny proponowane w pozostałych klasach.

10.01.2019

5. Wyniki klasyfikacji w pozostałych klasach; śródokresowa analiza w klasach maturalnych.

13.02.2019

6. Oceny proponowane w klasach maturalnych; śródokresowa analiza w pozostałych klasach.

03.04.2019

7. Oceny proponowane w pozostałych klasach.

30.05.2019