Wywiadówka 13.02.2019

Przypominamy RODZICOM i OPIEKUNOM,
że w dniu 13 lutego o godzinie 16.00
odbędą się WYWIADÓWKI.
Cel wywiadówki - śródokresowa analiza w klasach maturalnych oraz wyniki klasyfikacji w pozostałych klasach.