Wywiadówka 10.01.2019

Przypominamy RODZICOM i OPIEKUNOM,
że w dniu 10 stycznia o godzinie 16.00
odbędą się WYWIADÓWKI.
Cel wywiadówki - wyniki klasyfikacji w klasach maturalnych; oceny proponowane w pozostałych klasach.