Wywiadówka 06.12.2018

Przypominamy RODZICOM i OPIEKUNOM,
że w dniu 6 grudnia o godzinie 16.00
odbędą się WYWIADÓWKI.
CEL WYWIADÓWKI:
Oceny proponowane w klasach maturalnych;
śródokresowa analiza wyników nauczania
i zachowania.