Wychowawcy

ROK SZKOLNY 2018/2019
Wychowawcy poszczególnych klas

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela

3a LO

Magdalena Zaremba

1a TB

Alicja Dereń

2a TB/TEO

Anna Frońska-Popiel

3a TB

Jolanta Borewicz

4a TB/TL

Kamila Szot

1b TL

Arletta Binder

1c TLM

Mariusz Pochylski

1d TLM

Paweł Krzemionka

1e TLM

Marta Szymańska-Soroko

2b TL

Justyna Woś

2c TLM

Aneta Markowska

2d TLM

Jarosław Błauta

3b TL

Tomasz Węglarz

3c TLM

Izabela Kapitan

3d TLM

Piotr Skipirzepa

4c TLM

Agata Krosta-Fil

4d TLM

Anna Satława

1g TS

Zbigniew Armata

2f TS

Justyna Woś

1f TPB

Barbara Szwajca

2e TPB

Magdalena Haładyj

3e TPB

Dorota Błauta

1h TA/TEO

Dorota Matyśkiewicz

1a BS

Zbigniew Biliński

2a BS

Hanna Kulig

3a BS

Cecylia Kasprzak, Wojciech Szczepański