Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

TECHNIKUM

SZKOŁA ŚREDNIA

 

Czas nauki – 4 lata
Uzyskany tytuł: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zdawalność matur w klasach technikum najwyższa w powiecie kłodzkim !

Film prezentujący zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej