Technik renowacji elementów architektury

Technik renowacji elementów architektury

TECHNIKUM

SZKOŁA ŚREDNIA

 

Czas nauki – 4 lata
Uzyskany tytuł: technik renowacji elementów architektury

Zdawalność matur w klasach technikum najwyższa w powiecie kłodzkim !

Film prezentujący zawód technik renowacji elementów architektury