Technik logistyk

Technik logistyk

klasa patronacka Kayser Automotive Systems​

TECHNIKUM

SZKOŁA ŚREDNIA

 

Czas nauki – 4 lata
Uzyskany tytuł: technik logistyk

Zdawalność matur w klasach technikum najwyższa w powiecie kłodzkim !

Film prezentujący zawód technik logistyk