Technik eksploatacji portów i terminali

Technik eksploatacji portów i terminali

TECHNIKUM

SZKOŁA ŚREDNIA

 

Czas nauki – 4 lata
Uzyskany tytuł: 
technik eksploatacji portów i terminali

Zdawalność matur w klasach technikum najwyższa w powiecie kłodzkim !

Film prezentujący zawód technik eksploatacji portów i terminali