Szkolenie z obsługi pomp ciepła w Świdnicy

Na początku kwietnia klasa Ih (kierunek – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) wraz z Panem Zbigniewem Bilińskim zapoznała się najnowszymi technologiami dotyczącymi obsługi pomp ciepła. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Kompetencje zawodowe szansą na dobrą przyszłość” w OTSWolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy. W czasie szkolenia poruszane były m.in. następujące zagadnienia:

   – zasady działania pomp ciepła,

   – dolne źródła ciepła pomp ciepła,

   – systemy ogrzewania i chłodzenia,

   – projektowanie instalacji – tryby pracy i sterowanie,

   – montaż instalacji pomp ciepła.

W zgodnej opinii uczniów i Pana Zbigniewa Bilińskiego szkolenie w znacznym stopniu poszerzyło wiedzę teoretyczna i praktyczną przyszłych techników.