Strajk nauczycieli

Dyrektor ZSP nr 1 w Kłodzku informuje, że – począwszy od 8 kwietnia 2019 roku zaplanowany jest strajk nauczycieli, który objąć ma również naszą szkołę. Dyrektor informuje rodziców i prawnych opiekunów uczniów, że w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku uczniowie będą mieli zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Stosowne informacje pojawią się na stronie ZSP nr 1 w Kłodzku .
Z poważaniem dyrektor Rafał Olecha