Punktacja za zachowanie

Punktacja za zachowanie ucznia
§6 - pozytywne, §7 - negatywne