Przysięga klas pierwszych mundurowych
i nadanie imienia pułkownika Leopolda
Oleniuka klasom mundurowym
ZSP nr 1 w Kłodzku

Przysięga klas pierwszych mundurowych i nadanie imienia pułkownika Leopolda Oleniuka klasom mundurowym ZSP nr 1 w Kłodzku. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za trud włożony w przygotowanie młodzieży.