Praktyki zagraniczne tuż tuż…

Dla grupy uczestników projektu „Europejskie umiejętności zawodowe szansą na atrakcyjne” zatrudnienie wyjeżdżających na praktyki zagraniczne w maju, odbyły się szkolenia kulturowe i językowe z krajów docelowych. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku. Projekt „Europejskie umiejętności zawodowe szansą na atrakcyjne zatrudnienie” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049760 jest realizowany w ramach projektu systemowego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nasi uczniowie w tej edycji zrealizują praktyki zawodowe w czterech krajach: Malta, Hiszpania, Włochy i Portugalia. Łącznie na praktyki zagraniczne wyleci 58 uczniów klas trzecich technikum w branży: logistycznej, budowlanej i administracyjnej.