Kontakt

Dane adresowe „BUDOWLANKI"

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku
ul. Bohaterów Getta 6
57 – 300 Kłodzko
tel./fax: (074) 867 24 13 lub 867 24 14

Godziny pracy – od 8.00 do 15.00

Biblioteka szkolna:

Redakcja szkolnej gazety ŁAWKOWIEC:

Administracja szkolnej witryny internetowej: