Konkurs grantowy „Szkoła w działaniu”

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku, działający w grupie nieformalnej „Młodzi Badacze” otrzymali dofinansowanie w wysokości 800 złotych w V Konkursie Grantowym „Szkoła w działaniu”. Fundusze zostaną przeznaczone na realizację projektu „Laboratorium – oddziaływania interpersonalne a wspólne osiąganie celu”.
Głównym celem projektu jest wdrożenie uczniów w nowoczesne metody badawcze stosowane w czasie biologicznych, chemicznych oraz fizycznych analiz wykonywanych w laboratoriach analitycznych oraz nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w czasie treningu interpersonalnego.
W ramach projektu „Młodzi Badacze” nawiążą współpracę z instytucjami zewnętrznymi, zaplanują z nimi wspólne działania i pogadanki. Projekt umożliwi młodzieży poznanie nowoczesnych metod pracy stosowanych w laboratoriach analitycznych.
Na podsumowanie projektu młodzież zorganizuje konferencję naukową nt. zanieczyszczenia środowiska w powiecie kłodzkim, na którą zostaną zaproszeni przedstawicieli firm współpracujących, osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w Kłodzku i na terenie całego powiatu oraz młodzież.

Serdecznie gratulujemy „Młodym Badaczom” przyznanego grantu i życzymy im wielu sukcesów.

Opiekunowie: Anna Frońska-Popiel i Magdalena Zaremba.