Kompetencje zawodowe szansą na dobrą przyszłość – kurs operatora koparko-ładowarki

W ramach projektu „Kompetencje zawodowe szansą na dobrą przyszłość” nasi uczniowie klasy czwartej technik budownictwa ukończyli kurs operatora koparko-ładowarki i zdali egzamin państwowy. Zdobyte kolejne uprawnienia pozwolą im na poszerzenie umiejętności zawodowych i znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu szkoły.