Nasz uczeń Wojciech Bandyk zajął II miejsce w VII edycji Olimpiady Budowlanej we Wrocławiu

Z przyjemnością zawiadamiam, że uczeń klasy 4A TB Wojciech Bandyk zajął II miejsce w finale VII edycji Olimpiady Budowlanej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
W olimpiadzie uczestniczyło 42 uczniów ze szkół budowlanych z terenu całej Polski, między innymi z Krakowa, Zielonej Góry czy Rzeszowa.
Na szczególne wyróżnienie i słowa uznania zasługuje Wojciech Bandyk, który zajął drugie miejsce. Miejsce to zostało uhonorowane nagrodami rzeczowymi i możliwością studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez 2 semestry studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo.
Ucznia przygotowywał i opiekował się nimi podczas trwania olimpiady nauczyciel mgr. inż. Jerzy Budziński, który również otrzymał okolicznościowy dyplom.

Serdecznie gratuluję sukcesu i dziękuję Wojciechowi za wysoką kulturę osobistą i godne reprezentowanie ZSP nr 1 w Kłodzku.
Życzę wielu sukcesów, wytrwałości i pomyślności w dążeniu do wyznaczonych celów.

J. Budziński