Dekarz

Fachowcy w cenie - DEKARZ

BRANŻOWA SZKOŁA
I stopnia

Czas nauki – 3 lata
Oferujemy Ci poszukiwany na rynku pracy
i dobrze płatny zawód.
FACHOWCY GÓRĄ !

Możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia.

Film prezentujący zawód dekarz