Szkolenie Erasmus

Grupa uczestników projektu „Europejskie umiejętności zawodowe szansą na atrakcyjne zatrudnienie”, którzy wyjeżdżają do Hiszpanii, Włoch, Portugalii oraz na Maltę szkolili się w zakresie pisania profesjonalnego CV. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku.
Projekt „Europejskie umiejętności zawodowe szansą na atrakcyjne zatrudnienie” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049760 jest realizowany w ramach projektu systemowego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych przy Zespole Szkół Technicznych w Nysie zakwalifikował uczestników ZSP 1 w Kłodzku do Zawodów Okręgowych, które odbyły się 2 marca 2019:
   1. Wojciech Bandyk
   2. Maciej Pokuć
   3. Kacper Gruszecki
   4. Klaudia Kropielnicka
Trzymamy kciuki i czekamy na oficjalne wyniki etapu okręgowego.

Warsztaty TIK techników prac biurowych

Warsztaty TIK

Praca z wykorzystaniem programów graficznych klasy technik prac biurowych w trakcie warsztatów w Krzyżowej.

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku Wtorek, 5 marca 2019

Praca z wykorzystaniem programów graficznych klasy technik prac biurowych w trakcie warsztatów w Krzyżowej.