Spotkanie opłatkowe w internacie

Pilotaż – grudzień 2018

Kurs obsługi kasy fiskalnej

W ramach projektu RPO WD nasi uczniowie ukończyli kurs obsługi kasy fiskalnej. Organizacją kursu zajęła się Pani Magdalena Haładyj.