Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku

Jesteśmy szkołą nr 1 - zbuduj z nami swoją przyszłość


Strona główna Archiwum Konkursy Nauczyciele Dla maturzystów


Nabór 2017/2018


Oferta edukacyjna


Regulamin rekrutacji


Podanie do szkoły


Dokumenty do druku


Materiały promocyjne


Formularz kontaktowy


Jak do nas trafić


Klasy, pracownie, ...


Dokumenty szkoły

 

Kontakty


Plan lekcji


Plan dyżurów


Wykaz podręczników


Wychowawcy klas


Statut


Punkty za zachowanie


Agendy szkoły

 

Pedagog szkolny


Internat


Świetlica


Samorząd uczniowski


Zajęcia praktyczne


Wolontariat


Materiały dydaktyczne


Historia szkoły
BIP


Szkolny System Bezpieczeństwa


Organizacja wycieczek szkolnych


Zdjęcia szkoły


Nasi partnerzy

 

Przydatne linki

  


Statystyki

Stosowanie technologii informacyjnej przez nauczycieli ZSP nr 1 w Kłodzku

Ankieta "Badanie losów absolwentów ZSP nr 1 w Kłodzku"

Sprawdź, kiedy masz egzamin zawodowy:

Terminy etap pisemny czerwiec 2017.pdf

Terminy etap praktyczny czerwiec 2017.pdf


 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17

Piątek, 23 czerwca 2017 r., godz. 9.00 na boisku szkolnym

 


Oferta ZSP nr 1 w Kłodzku na rok szkolny 2017/2018

Gimnazjalisto do Ciebie należy wybór...


Klasy technikum:

 

 

 

 

Klasy branżowe:

 

 

 BUDOWLANKA MISTRZEM SPORTU W POWIECIE !!!

W dniu wczorajszym nasza szkoła odebrała dyplom i puchar za zajęcie pierwszego miejsca w rywalizacji sportowej powiatu kłodzkiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Szczególne podziękowania dla naszych uczniów zaangażowanych w różne dyscypliny sportowe oraz dla całej katedry wychowania fizycznego- GRATULACJE !!!


Reprezentacja ZSP nr 1 w Kłodzku

Reprezentacja naszej szkoły w ostatnim dniu obchodów 56 Dni Kłodzka.


Wycieczka na budowę obwodnicy

Dnia 14.06.2017 grupa uczniów klasy 1 a i 2 a TB odbyła wycieczkę zawodoznawczą na teren budowy obwodnicy Kłodzka. Uczniowie mogli zobaczyć obiekty drogowe, mostowe i zapoznać się z najnowszą technologią wykonywanych prac. Opiekunem wycieczki była p. Jolanta Borewicz, a wycieczkę oprowadzał inspektor nadzoru p. Bernard Michalski


Praktyka szybko mija :)


Zajęcia dla przedszkolaków :)

Uczniowie klasy 2 a LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku: Gabrysia Morończuk, Paulina Iwanicka, Marcela Sztandera oraz Kuba Sypniewski, przeprowadzili zajęcia dla zerówkowiczów w zaprzyjaźnionym ZPŻ Nr 2. Tematem zajęć była rozmowa z dyspozytorem podczas wzywania pogotowia ratunkowego. Dzieci - pod czujnym okiem uczniów - uczyły się jak powinno przeprowadzać się rozmowę z dyspozytorem medycznym, jakie są numery alarmowe w Polsce i UE. To już kolejne - profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone -zajęcia dla dzieci zorganizowane przez uczniów tej klasy i cieszące się dużym zainteresowaniem przedszkolaków. Ciepłe przyjęcie przez dzieci, Panie wychowawczynie oraz Dyrekcję sprawia, że zawsze bardzo chętnie tam wracamy i młodzież ma motywację do opracowywania nowych interesujących zajęć dla dzieci! Katarzyna Wolak – opiekun grupy.


Wizyta w Szkole Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu

W dniu 02 czerwca uczniowie klasy mundurowej 1 d Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku wzięli udział w pikniku w zorganizowanym przez dyrekcję Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu. W trakcie pikniku nasi uczniowie zaprezentowali program umiejętności wojskowych nabytych w trakcie zajęć szkolnych. Pokazowe towarzyszyło żywe zainteresowanie zgromadzonych dzieci, które wyrażało się w licznie zadawanych pytaniach, przymierzaniu mundurów wojskowych, malowaniu twarzy kredkami maskującymi. Pozytywne emocje udzieliły się naszej młodzieży, która bez reszty zaangażowała się w zabawę z dziećmi. Godnym podkreślenia jest także serdeczne przyjęcie że strony dyrekcji, wychowawców a szczególnie dzieciaków. Chcielibyśmy żeby nawiązana współpraca z powodzeniem była kontynuowana w przyszłości.


V Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych

W dniach 1-2 czerwca 2017 roku w Zakopanem odbył się V Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych, każde Województwo było reprezentowane przez jedną drużynę z wytypowanej szkoły. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku miał zaszczyt reprezentować Województwo Dolnośląskie, po zaciekłej rywalizacji drużyna z Kłodzka zajęła 14 miejsce. Celem przeglądu jest popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Przegląd jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry indywidualnej i zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP. Organizatorem V Przeglądu Musztry Klas Mundurowych byli Małopolski Kurator Oświaty we współpracy z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Starostą Tatrzańskim oraz Burmistrzem Miasta Zakopane.


KŁODZKA MODA NA CZYTANIE

 Dnia 31maja 2017r klasy integracyjne Ia LO i  IIa LO pod opieką p.  Magdaleny Zaremby i p. Ireny Szczepankiewicz brały udział w projekcie zorganizowanym przez Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną oraz Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe pod hasłem „ Czytam bo lubię”. W projekcie uczestniczyło ponad 600 uczniów z różnych szkół. Młodzież miała okazję spotkać się m.in. : z aktorem Pawłem Królikowskim, v-ce burmistrzem Kłodzka, autorką książek, komandosami i strażakami.

 


WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 30 maja 2017 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego przygotowane przez opiekunów Annę Satławę i Anetę Markowską. W wyniku głosowania przewodniczącą szkoły została Dagmara Hybsz- gratulujemy i życzymy dużo sukcesów w szkolnych obowiązkach.


SPOTKANIE Z REŻYSEREM

           Dnia 30.05.2017r. w  Muzeum Ziemi Kłodzkiej klasa Ie TPB pod opieką p. Ireny Szczepankiewicz reprezentowała naszą szkołę w spotkaniu z reżyserem Robertem Stando. Dokumentalista zaprezentował 4 swoje wspaniałe filmy. Nasza uczennica Wiktoria Stefańska zdobyła II miejsce w dyskusji nad filmami.

 


Pion Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

 

Klasy mundurowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku zostały objęte programem pilotażowym wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. W województwie tylko 4 szkoły zostały zakwalifikowane do programu.

 

KORZYŚCI DLA NASZYCH UCZNIÓW

 Absolwenci naszej szkoły biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

• odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;

• pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

• przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);

• stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

• Uzyskania państwowego certyfikatu dotyczącego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej.

• Dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia.

 


Fotorelacja praktyki zagraniczne

 

Rozpoczęły się zagraniczne praktyki zawodowe uczniów klas trzecich Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku „Budowlanki”. Wyjechali, aby zdobyć kompetencje, umiejętności i doświadczenia, które pomogą w lepszym rozwoju zawodowym.

 

Kliknij obrazek by przejść do albumu Malta

 

Kliknij obrazek by przejść do albumu Włochy

 


Wizyta w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.

W dniu dzisiejszym uczniowie klas pierwszych technik logistyk profil mundurowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku " Budowlanki" brali udział w szkoleniu w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu na terenie kompleksu przeznaczonego do szkolenia w zakresie organizacji przepraw wodnych pływających transporterów samobieżnych, kutrów oraz szkolenia obsług silników zaburtowych. Uczniowie naszej szkoły zapoznali się ze sprzętem wykorzystywanym przez wojska inżynieryjne min z : PTS(gąsienicowy transporter pływający) to dwuśrubowa jednostka pływająca na podwoziu gąsienicowym przeznaczona do przepraw desantowych popularna amfibia, zapoznali się również z parkiem maszynowym i kutrami patrolowymi. Najbardziej interesującym dla młodych adeptów punktem całodniowego szkolenia była możliwość sprawdzenia sprzętu w praktyce. Uczniowie jeździli PTS po poligonie i przy ich pomocy pokonywali też przeszkody wodne na Odrze, odbyli także kurs kutrem patrolowym po Odrze. Wyjazd do Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu był jednym z elementów realizowanego w ZSP nr 1 w Kłodzku szkolenia podstawowego wojskowego na podstawie którego absolwenci klas mundurowych będą mieli skróconą służbę przygotowawczą do wojska.


Otwarcie wystawy "Kłodzko w kadrze w okresie powojennym"

Otwarcie wystawy "Kłodzko w kadrze w okresie powojennym".
Projekt „Kłodzko w kadrze w okresie powojennym” powstał w ramach Trzeciego konkursu grantowego „Szkoła w działaniu” organizowanym przez Fundację „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku.
Realizowaliśmy go od lutego. Głównym jego celem było:
- rozwinięcie przynależności do naszej małej ojczyzny,
- poszerzenie wiedzy o tradycji kulturowej Kłodzka w latach 1945-1960,
- oraz zauważenia zmian w nim zachodzących do lat 60tych.
W trakcie projektu mieliśmy możliwość dostrzeżenia piękna i walorów turystycznych naszego miasta.
Z ramienia szkoły za realizację projektu odpowiadają pani Magdalena Zaremba i pan Jarosław Błauta, którzy razem z uczennicami I klasy Liceum Ogólnokształcącego tj. Dagmarą Hybsz, Natalią Brzezowską, Wiktorią Gol, Marceliną Gniazdowską i panią Katarzyną Hybsz (rodzicem), utworzyli nieformalną grupę pod nazwą „Kłodzcy szperacze”.
Efektem finalnym naszego projektu jest wystawa, która dzisiaj została otworzona.
Z wielką przyjemnością uczestnicy otwarcia wysłuchali konferencji pt. „Kłodzko w latach 1945-1960” wygłoszonych przez panią Joannę Stoklasek-Michalak z Muzeum Ziemi Kłodzkiej oraz pana Tomasza Żabskiego, przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół Kłodzka. Wystawie fotograficznej towarzyszyła również wystawa prac plastycznych uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku pod tytułem MOJE MIASTO KŁODZKO.
ZAPRASZAMY Szanownych Państwa, Mieszkańców Kłodzka i okolic, do oglądnięcia wystawy!!! - ZSP nr 1 (aula C), która będzie trwała do 17 czerwca 2017 r.
fot: Joanna Żabska - Euroregio Glacensi

 

 


Ćwiczenia przed V Ogólnopolskim Przeglądem Musztry Klas Mundurowych w Zakopanym

 


 Zajęcia na strzelnicy klasy I D


Wycieczka śladami św. Jana Nepomucena

W dniu 12 maja, w piątek, uczniowie naszej szkoły wraz z ks. Michałem wyruszyli na wycieczkę śladami św. Jana Nepomucena, do Pragi w Czechach. Europejska stolica Praga, położona niczym Rzym na kilku wzgórzach nad brzegiem rzeki Wełtawy, słynie z tradycji oraz z przepięknej architektury, zachwyca swoim urokiem turystów i mieszkańców. Czas wycieczki miał przybliżyć kulturę, tradycję, historię i zwyczaje Czech. Z przewodnikiem grupa udała się do świątyni Matki Bożej Śnieżnej. Po Mszy św. i pamiątkowej fotce przy kościele wszyscy skierowali się na Most Karola. Po drodze młodzież mogła zobaczyć Praski Zegar Astronomiczny z ruchomymi figurkami 12 apostołów. Pod figurą Karola, na tle Wełtawy i zamku, została zrobiona kolejna wspólna fotka. Po dotarciu na miejsce wrzucenia św. Nepomucena do Wełtawy młodzież mogła dotknąć płaskorzeźby św. Jana, co wg krążącej legendy ma zapewnić powrót do tego miasta lub spełnienie marzeń. Przyszedł czas na przejście do Kościoła Matki Bożej Zwycięskiej, do figurki Praskiego Dzieciątka Jezus. Modlitwa do Dzieciątka, pamiątkowe obrazki – i grupa, wędrując w kierunku Senatu z pięknym parkiem, słynnymi Ogrodami Wallensteina, zrobiła przerwę na pyszne lody. O godzinie 16.00 nasi wycieczkowicze z ZSP nr 1 wyruszyli w drogę powrotną do Kłodzka. ks. Michał Jelonek

 


11 maja 2017 30 uczniów z klas II c i II d technik logistyk wzięło udział w wycieczce zawodoznawczej do firmy Amazon we Wrocławiu. W czasie pobytu w magazynie WRO II należącym do światowego koncernu Amazon mogliśmy zobaczyć jak wygląda droga produktu od dostarczenia do magazynu poprzez zamówienie klienta do etapu końcowego jakim jest kompletacja, pakowanie i wysyłka zamówienia. Wykorzystywana do tego celu logistyka przepływu informacji i produktu pokazała nam praktyczne zastosowanie treści  teoretycznych jakie poznają uczniowie na lekcjach w szkole.


Podpisanie umowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku "Budowlanka" z Państwową Wyższą Szkołom Zawodową w Nysie

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku "Budowlanka" - mgr Rafał Olecha i Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie - prof. Przemysław Malinowski w piątek 12 maja 2017 roku podpisali umowę o współpracy.

Głównymi punktami umowy są: współpraca w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę, poszerzenie oferty edukacyjnej oraz promocja kierunków kształcenia Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie i uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego w ZSP nr 1 w Kłodzku.W ramach współpracy uczniowie naszej szkoły będą mogli korzystać z nowoczesnych laboratoriów w Nysie i wykładów pracowników naukowych uczelni. Podpisanie umowy umożliwi nam uatrakcyjnić kierunki kształcenia o nowoczesne rozwiązania dydaktyczne z uczelni wyższych.
-Technicy budownictwa będą mieli warsztaty z architektury, urbanistyki i renowacji zabytków;
-Klasy mundurowe o profilu technik logistyk poszerzą swoją wiedze o kryminologie i kryminalistykę oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwo systemów informatycznych i bezpieczeństwem wewnętrznym;
-Technicy logistycy zapoznają się z automatyzacją produkcji i systemami mechatronicznymi, inżynierią jakości zarządzaniem innowacjami i projektami także z zarządzaniem produkcją i usługami;
-Technicy analitycy zapoznają się z kosmetologią oraz z chemią i technologią kosmetyków;
-Uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy z ratownictwa medycznego, specjalnością trenera osobistego.

 


Grupa uczestnicząca w projekcie Erasmus odbywała zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego w marcu i kwietniu. Uczniowie brali udział w ciekawych i rozwijających ćwiczeniach językowych. Życzymy im powodzenia w praktykach i miłej podróży. Wylatują 21 maja.


Fotorelacja Fundacji Commando z obozu mundurowego klas pierwszych ZSP nr 1 w Kłodzku


Dzień z logistyką w WSB Wrocław

Uczniowie klas I A TB oraz I i II TL wzięli udział w dniu z logistyką w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W czasie wizyty brali oni udział w wykładzie "Logistyka oczami profesora" oraz w tematycznych warsztatach logistycznych. Uczniowie wysłuchali również relacji z wyprawy Pani Małgorzaty Wojtaczek na Biegun Południowy.


 Matura w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku.

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się matura dla tegorocznych 80 Absolwentów klas czwartych technikum logistycznego, technikum budownictwa, technikum ochrony środowiska oraz trzyletniego liceum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku . Maraton maturalny zaczął się tradycyjnie pisemnie od języka polskiego z zakresie podstawowym i rozszerzonym a przed naszymi maturzystami jeszcze matematyka, język obcy i wybrany przedmiot dodatkowy oraz język polski i język obcy ustnie przed komisją egzaminacyjną. Ostatnie egzaminy maturalne będą miały miejsce 23 maja. Zdający o wynikach egzaminu dowiedzą się w wersji ustnej po zakończonym egzaminie natomiast w wersji pisemnej dopiero 30 czerwca. Nasi Absolwenci są pełni optymizmu przed kolejnymi egzaminami i spokojnie podejdą do kolejnych arkuszy maturalnych.
 

Relacja w TV Kłodzka


 

Dodano: 28.04.2017 r.

Zakończenie roku szkolnego

Maturzystów ZSP nr 1 w Kłodzku
 

Zakończenie :) III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IV TECHNIK BUDOWNICTWA IV TECHNIK LOGISTYK IV TECHNIK LOGISTYK IV TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy

 

 

Dodano: 24.04.2017 r.

Umowa z firmą Kayser
 

W dniu dzisiejszym w siedzibie firmy Kayser Automotive Systems Kłodzko Sp. z o.o. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku reprezentowanym przez Starostę Kłodzkiego Macieja Awiżenia, Wicestaroste Małgorzate Jędrzejewską - Skrzypczyk i dyrektora Rafała Olecha a firmą Kayser przedstawicielem której była Pani Małgorzata Borkowska i przy udziale Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ze strony której umowę sygnował Wiceprezes Krzysztof Drynda.Umowa dotyczy współpracy w obszarze edukacji zawodowej, zapewniający wszechstronny rozwój umiejętności uczniów uwzględniając ich indywidualne predyspozycje. Porozumienie pozwoli wykorzystać potencjał edukacyjny szkoły, gospodarczy i technologiczny Firmy na rzecz kształcenia zawodowego młodzieży. Uczniowie z całego obszaru powiatu kłodzkiego będą mieli zapewnione stypendia naukowe( 1 rok 300 zł brutto,2 rok 400 zł brutto i 3 rok 500 zł brutto), praktyki na terenie zakładu Kayser, środki bhp, wyprawkę szkolną, dojazdy na praktykę oraz dostęp do nowoczesnych technologii w ramach klasy patronackiej ślusarz operator maszyn i urządzeń.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy

 

 

Dodano: 24.04.2017 r.

STRZELNICA W POLANICY

Nasi "snajperzy": :) z klasy 1 c na strzelnicy doskonali swoje umiejętności strzeleckie pod opieką Pani Izabeli Kapitan.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy

 

 

Dodano: 24.04.2017 r.

Wycieczka

Wycieczka

 

 

 

Dodano: 12.04.2017 r.

Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

Dnia 12 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku, odbył się konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych pt: „CULTURE AND TRADITION IN ENGLISH SPEAKING COUNTRIES”, zorganizowany przez nauczycielkę języka angielskiego Panią Magdalenę Szpojankowską. Uczniowie, pracując w parach rozwiązali 140 pytań tekstowych z zakresu historii, kultury i geografii krajów anglojęzycznych. Na rozwiązanie testu przeznaczono dwie godziny lekcyjne. W konkursie wzięło udział 40 osób z 7 klas tj:1a TB, 1b TB, 1c TL 1e TPB, 2c TL, 3a LO oraz 3b TL. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się po przerwie świątecznej. Na laureatów czekają interesujące nagrody książkowe i rzeczowe.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy

 

 

Dodano: 10.04.2017 r.

Warsztaty na temat samorządu w ZSP nr 1

Dnia 10 kwietnia w ZSP nr 1 odbyły się warsztaty dla młodzieży na temat samorządu terytorialnego. Brały w nich udział klasy technikum i liceum. Zorganizowała je Gabriela Drozd uczennica II klasy technikum logistycznego o profilu mundurowym jednocześnie pełniąca funkcje radnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i p. Magdalena Zaremba nauczycielka wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia prowadzili : Gabriela Drozd, Łukasz Cisoń wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Karol Kunicki radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W ramach warsztatów poruszano tematykę związaną z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Warsztaty zakończyły się quizem. Zwycięzcy to: Paulina Bereziuk z klasy I c TL, Michał Król z klasy II d TL oraz Jakub Szypielski z klasy II LO. Gratulujemy :-)

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy

 

 

Dodano: 18.04.2017 r.

Mistrzostwa "BUDOWLANKI" w siatkówce

W mistrzostwach szkoły w siatkówce w sezonie 2016/2017 tytuł zdobyła drużyna klasy IV B -gratulujemy!!!!!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy

 

 

Dodano: 10.04.2017 r.

JAJECZKO WIELKANOCNE

W dniu wczorajszym uczniowie klas mundurowych ZSP nr 1 w Kłodzku poświecili tradycyjny koszyk świąteczny w imieniu wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi i administracji " Budowlanki" :)

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości

 

 

Dodano: 07.04.2017 r.

"Dęby Pamięci"

7 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku miało miejsce ważne wydarzenie patriotyczne, którym było uroczyste posadzenie Dębów Pamięci dla uhonorowania mjr. Aleksandra Gawiny, por. Kazimierza Gawiny oraz aspirantów Policji Państwowej- Franciszka i Stanisława Pauch. Uroczystość posadzenia Dębów Pamięci odbyła się w 77 rocznicę zbrodni katyńskiej i była kulminacyjnym punktem realizowanego w szkole od września 2017 roku ogólnopolskiego programu edukacyjnego „ Katyń- ocalić od zapomnienia”. Koordynatorem programu była pani Izabela Kapitan- nauczyciel historii. Celem tego projektu jest oddanie hołdu pomordowanym i przypomnienie ich sylwetek społeczeństwu polskiemu, szczególnie młodemu pokoleniu Polaków oraz zagwarantowanie im trwałego miejsca w pamięci narodu polskiego poprzez posadzenie 21.857 dębów pamięci. Drzew, które są symbolem siły, szlachetności i długowieczności. Każde z tych drzew ma upamiętnić jedną ofiarę zbrodni katyńskiej, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie. Ocalić od zapomnienia znaczy poznać jednego z rozstrzelanych, który był czyimś synem, bratem, ojcem i sprawić aby pamięć o tym człowieku, o jego odwadze i poświęceniu była wiecznie żywa nie tylko w jego rodzinie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości

 


 

Dodano: 04.04.2017 r.

Finał Olimpiady Budowlanej

Armin Nowak zajął II miejsce

Jakub Kostecki zajął III Miejsce

Z przyjemnością zawiadamiamy, że uczniowie naszej szkoły: Beata Dobis, Sandra Ambroziak, Paulina Cenarska, Tomasz Piech, Jakub Kostecki, Patryk Borukało, Marek Stefańczyk, Zbigniew Pawłowski, Mateusz Herba, Armin Nowak uczestniczyli w finale Olimpiady Budowlanej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Cała grupa wypadła bardzo dobrze, jeden z organizatorów stwierdził, że "w tym roku zdominowaliśmy olimpiadę".

Na szczególne wyróżnienie i słowa uznania zasługuje Armin Nowak, który zajął drugie miejsce i Jakub Kostecki, który zajął trzecie miejsce. Oba miejsca uhonorowane zostały nagrodami rzeczowymi i możliwości.

W finale olimpiady brało udział około 60 uczniów ze szkół budowlanych z terenu całej Polski.

Uczniów naszej szkoły przygotowywał i opiekował się nimi podczas trwania olimpiady nauczyciel mgr. inż. Jerzy Budziński, który również otrzymał okolicznościowe dyplomy.

Serdecznie gratuluję sukcesu i dziękuję uczniom za wysoką kulturę osobistą i godne reprezentowanie ZSP nr 1 w Kłodzku.

J. Budziński

 

Tekst: J. Budziński


 

Dodano: 04.04.2017 r.

Wizyta na budowie obwodnicy Kłodzka klasy I TB

pod opieką Pani mgr Cecylii Kasprzak i Pana Marka Opiłki

 

 

 

Dodano: 04.04.2017 r.

Zajęcia praktyczne w ZSP nr 1 w Kłodzku klas budowlanych

Opiekun Pani mgr Cecylii Kasprzak

 

 

 

Dodano: 31.03.2017 r.

Dzień otwarty ZSP nr 1 w Kłodzku

Dziękujemy wszystkim gimnazjalistom, którzy nas dzisiaj odwiedzili. Zainteresowanie naszą szkołą i naszą ofertą edukacyjną było olbrzymie, odwiedziło nas około 400 przyszłych absolwentów gimnazjów, a zarazem, mamy nadzieję przyszłych uczniów ZSP nr 1 w Kłodzku. W naszych progach byli przedstawiciele 31 gimnazjów powiatu kłodzkiego. Gimnazjaliści z dużym zainteresowaniem zapoznawali się z ofertą edukacyjną naszej szkoły, prezentowaną w ciekawy sposób na kilkunastu stoiskach. Jeśli chcesz wiedzieć, który kierunek nauczania cieszył się największym powodzeniem to zajrzyj na naszego facebooka.

Dyrekcja szkoły dziękuje wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom za przygotowanie super wizytówki naszej szkoły.


Galeria zdjęć

Tekst: J. Budziński


 

Dodano: 29.03.2017 r.

Mistrzostwa w Biegach Przełajowych

W dniu dzisiejszym odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego w Biegach Przełajowych. Trzecie miejsce w kategorii dziewcząt zajęła Jowita Kaplita z klasy Ic technik logistyk mundurowy GRATULUJEMY !!!. Opiekunem drużyny, był Pan Paweł Krzemionka.


Galeria zdjęć

 

 

Dodano: 23.03.2017 r.

Finał strefy

W dniu dzisiejszym odbył się finał strefy w piłce ręcznej chłopców. Nasza drużyna została wicemistrzem w pokonanym polu zostawiając drużyny KSP i szkoły z Ziębic, natomiast zwyciężyła drużyna z Świdnicy. Gratulujemy zawodnikom i trenerom sukcesu!


Galeria zdjęć

 

 

Dodano: 17.03.2017 r.

Relacja z XIII Pielgrzymki młodzieży

17 marca w piątkowy poranek o godz. 6:00 nasza młodzież maturalna udała się wraz naszymi księżmi katechetami ks. Michałem Jelonkiem, ks. Sebastianem Nawrockim i Panią Magdaleną Haładyj na XIII Pielgrzymkę Maturzystów Diecezji Świdnickiej. Było nas ok. 2 tys. osób. Wraz z młodzieżą przybył bp diecezji Ignacy Dec.


Galeria zdjęć

 

 

Dodano: 17.03.2017 r.

Wycieczka klasy I BTL

Dnia 17.03 klasa I btl pod opieką Pani Magdaleny Kinel i Pani Ireny Szczepankiewicz brała udział w lekcji muzealnej " Marianna Orańska, a Ziemia Kłodzka"


Galeria zdjęć

 

 

Dodano: 14.03.2017 r.

Mistrzostwo Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt !

10.03. 2017r.odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt- – op. A. Dereń Półfinał ZSP 1 Kłodzko - Chrobry Kłodzko 13 : 5. Finał ZSP 1 Kłodzko - LO Bystrzyca Kłodzka 11 : 8. I miejsce ZSP 1, kpt. Jowita Boruczkowska. Wyróżnienie – Klaudia Tarnowska –bramka. Gratulujemy mistrzostwa !!!!


Galeria zdjęć

 

 

Dodano: 14.03.2017 r.

„Wybierz życie – pierwszy krok”

W marcu i kwietniu realizowany jest w naszej szkole ogólnopolski program edukacyjny „Wybierz życie – pierwszy krok”, dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV.
Zajęcia - wśród dziewcząt klas pierwszych - przeprowadzi nasza pielęgniarka
p. mgr Halina Wawrowska.. Celem zajęć będzie m. in. podniesienie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).
Więcej informacji o programie: www.pierwszykrok.edu.pl

 

 

 

Dodano: 14.03.2017 r.

LEKCJA MUZEALNA

Dnia 13.03.2017r. uczniowie klasy 3a TB pod opieką p. Ireny Szczepankiewicz uczestniczyli w lekcji muzealnej „ Z dziejów Kłodzka”. Historię swojego miasta od czasów Średniowiecza młodzież poznawała na wystawie zlokalizowanej w podziemnych korytarzach Muzeum Ziemi Kłodzkiej.


 

 

 

Dodano: 14.03.2017 r.

Mistrzowie powiatu w piłce ręcznej

Dobra passa podtrzymana, drużyna ZSP nr 1 w Kłodzku zdobyła mistrzostwo powiatu w piłce ręcznej. Gratulujemy drużynie i Pani Alicji Dereń.


Galeria zdjęć

 

 

Dodano: 09.03.2017 r.

Dzień Kobiet w "Budowlance"

Samorząd szkolny razem z opiekunami P.A.Markowską i P.A.Satławą zorganizował Dzień Kobiet, którego głównym punktem były wybory Mis i Mistera ZSP nr 1 w Kłodzku. Poniżej fotorelacja z imprezy.


Galeria zdjęć

 

 

Dodano: 09.03.2017 r.

Zdobywcy strefy wałbrzyskiej- GRATULUJEMY!!!

Nasze dziewczęta: Adrianna i Martyna zwyciężyły w finale strefy wałbrzyskiej z Ząbkowicami a Daniel z Krzyśkiem ograli Strzegom!! Dwa złota. W finale brało udział osiem zespołów dziewcząt i chłopców. W pokonanym polu zostały szkoły z Wałbrzycha, Świdnicy, Dzierżoniowa. Gratulujemy!!!!


Galeria zdjęć

 

 

Dodano: 07.03.2017 r.

Szkolenie klas mundurowych ZSP nr 1 w Kłodzku

W poniedziałek 06 marca 2017 r. blisko 100 uczniów z klas mundurowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku szkoliło się w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej. Szkolenie odbyło się w ramach Planu Współpracy z Organizacjami i Partnerami Społecznymi oraz w ramach realizacji Porozumienia o współpracy. W tym roku jest to pierwsze z wielu zaplanowanych szkoleń z młodzieżą ze szkół mających podpisane porozumienie z 22 kbpg. Uczniowie przeszli trening musztry indywidualnej i zespołowej oraz samoobrony. Odważniejsi ochotnicy, po instruktażu udzielonym przez żołnierzy z 22 kbpg, mogli spróbować swoich sił pokonując elementy Ośrodka Sprawności Fizycznej. Następnie instruktorzy zaprezentowali młodzieży budowę broni oraz składanie i rozkładanie karabinka Beryl 5,56 mm, uczniowie próbowali swoich sił strzelając z karabinków paintball oraz wykorzystując laserowy symulator strzelań „Czantoria”. Szczególne podziękowania należą się żołnierzom 2 kompanii zmechanizowanej, którzy odpowiedzialni byli za zabezpieczenie całego wydarzenia. Koordynacja szkolenia, tekst i zdjęcia por. Damian Antonik

 


Galeria zdjęć

 

 

 

Dodano: 07.03.2017 r.

Europa nasz dom - Działania samorządu terytorialnego

 


Galeria zdjęć

3 marca 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku, odbył się finał VI Konkursu Powiatowego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. ”Europa nasz dom. Działania samorządu terytorialnego. Jury do finału zakwalifikowało trzy drużyny na szczeblu gimnazjalnym i trzy drużyny na szczeblu ponadgimnazjalnym. Uczniowie startowali w dwóch konkurencjach. W pierwszej odpowiadali na pytania dotyczące organizacji samorządu terytorialnego w Polsce. Po teście nadszedł czas na finałową konkurencję pod nazwą Osiągnięcia samorządu w oczach młodego człowieka. Finaliści przedstawili działania (projekty) podjęte w przeszłości przez samorząd (gminy lub powiatu), których realizacja według ich opinii, wpłynęła korzystnie na poprawę sytuacji młodzieży/ludności w gminie w której mieszkają. Finalistą na etapie szkół gimnazjalnych została drużyna z Zespołu Szkół w Międzylesiu. II miejsce zajęło Gimnazjum z ZSO im. B. Chrobrego w Kłodzku. Na etapie szkół ponadgimnazjalnych : I miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza z Nowej Rudy. II miejsce drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku. II miejsce zajęła drużyna z Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości. Jury oceniało formę prezentacji, treść merytoryczną, mocne i słabe strony przedstawionego projektu. Na finalistów czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Patronat nad konkursem i nagrody ufundowali: Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska, Poseł na Sejm RP Michał Dworczyk, Starosta Powiatu Kłodzkiego, Burmistrz Miasta Kłodzka i Dyrektor ZSP 1 w Kłodzku. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wsparcie finansowe. Natomiast młodzieży gratulujemy osiągniętych wyników i kreatywności.

Magdalena Zaremba

 

 

Wizyta w Leroy Merlin

Dodano: 05.03.2017 r.

 

Wizyta w Leroy Merlin

W dniu 2.03.2017 r. uczniowie kl. I a ZSZ- kierunek monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - B.5 w ramach zajęć praktycznych wraz z wychowawcą klasy P. mgr Cecylią Kasprzak udali się do Leroy Merlin w Kłodzku. Celem było zapoznanie się z nowościami materiałowymi, które stosuje się do robót wykończeniowych.

 

 

 

Dodano: 03.03.2017 r.


Galeria zdjęć

Wyniki I etapu Olimpiady Budowlanej MWSliT

Z przyjemnością zawiadamiamy, że uczniowie naszej szkoły:

Tomasz Szubarczyk, Beata Dobis, Sandra Ambroziak, Radosław Rejsz, Paulina Cenarska, Tomasz Piech, Jakub Kostecki, Patryk Borukało, Grzegorz Gąsiorowski, Marek Stefańczyk, Piotr Pękosz, Anna Kuźlak, Konrad Jadwisieńczak, Zbigniew Pawłowski, Mateusz Herba, Armin Nowak, Jakub Staszków,

zakwalifikowali  się do drugiego etapu Olimpiady Budowlanej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Na tym etapie uczniowie zmierzą się z testem wielokrotnego wyboru, tym razem będzie to 20 pytań. Drugi etap rozpoczyna się 28 lutego i trwa do 26 marca. Z najlepszą 60-tką z całego kraju spotkamy się już 4 kwietnia 2017 roku w siedzibie uczelni.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!

 

 

 

Dodano: 02.03.2017 r.

 

I miejsce w powiecie gratulujemy!!!

Martyna Midura, Adrianna Studniarz i Weronika Kulig wygrały w finale Mistrzostw Powiatu w tenisie stołowym, pokonując dziewczęta z Chrobrego.

 

„Tropem Wilczym”

Dodano: 01.03.2017 r.

 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Tropem Wilczym”

26 lutego 2017 Twierdza Kłodzko

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

 

„Tropem Wilczym”

Dodano: 02.02.2017 r.

 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Tropem Wilczym”
26 lutego 2017 Twierdza Kłodzko

formularz_rejestracyjny_uczestnika_klodzko_2017.docx

plakat_tropem_wilczym_klodzko_2017.pdf

regulamin_bieg_tropem_wilczym_2017.pdf

 

Moja przyszłość

Dodano: 10.02.2017 r.

 

"Moja przyszłość to Europa - zagraniczne staże zawodowe".

Uczniowie klas II technikum budowlanego i zasadniczej szkoły zawodowej wzięli udział w stażach w firmach budowlanych w Niemczech. Projekt nosi nazwę "Moja przyszłość to Europa - zagraniczne staże zawodowe" Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nasza młodzież zebrała bardzo dobre opinie i godnie reprezentowali Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku i Powiat Kłodzki.
Projekt organizowany był przez Fundację "Learn Co".

Więcej informacji tutaj...


II Konferencja zawodowa

Dodano: 10.02.2017 r.

 II Konferencja zawodowa

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku odbyła się druga konferencja poświęcona promocji kształcenia zawodowego. Relacja w TV Kłodzka poniżej.

„PROMOCJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE KŁODZKIM” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku. W trakcie konferencji dyrektor Rafał Olecha; Członek Zarządu Powiatu Piotr Marchewka; Prezes WSSE „INVEST-PARK” Maciej Badora; Wiceprezes Krzysztof Drynda oraz menadżer ds. HR, Magdalena Ryż z UMICORE AUTOCAT POLAND podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia klasy patronackiej : klasa laboratoryjna( technik analityk). Dzięki współpracy uczniowie naszej szkoły będą objęci opieką merytoryczną ze strony firmy oraz będą odbywali praktyki zawodowe w nowoczesnym zakładzie pracy. Jest to kolejny krok w celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej i nowa ścieżka rozwoju zawodowego dla gimnazjalistów z powiatu kłodzkiego.

Więcej informacji tutaj...


Kampania zimowa II CTLM :)

Dodano: 10.02.2017 r.

 Kampania zimowa II CTLM :)

W aurze zimowej klasa mundurowa II C z wychowawcą P. Agata Krosta-Fil i P. Mariuszem Pochylskim przeprowadzili zajęcia w terenie. Fotorelacja poniżej.

Więcej informacji tutaj...


OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH

Dodano: 07.02.2017 r.

Dzień Patrona Szkoły

ZSP nr 1 w Kłodzku

im. prof. Wacława Żenczykowskiego

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła klasa I A ZSZ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, wychowawca mgr Cecylia Kasprzak.

 

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH

Kliknij poniżej i obejrzyj zdjęcia Tomka Naumowicza

 

 

Wycieczka dydaktyczna

Dodano: 03.02.2017 r.

 Wycieczka dydaktyczna Amazon, Wrocław

3 lutego uczniowie klas logistycznych i technikum prac biurowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku w ramach zajęć zawodoznawczych brali udział w zajęciach logistycznych na Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu oraz odwiedzili centrum magazynowe firmy Amazon.

Więcej informacji tutaj...


 

Dodano: 04.07.2015 r.

 

Ułóż, jeśli potrafisz.

 

Zobaczcie!

 

Zobaczcie!

Jedna z naszych czterech pracowni komputerowych (sala 105A). Prezentacja wykonana przez ucznia technikum budowlanego.

 

 
Wyszukaj na stronie


Zobacz nasz kanał naSzkoła w mediach


Film promujący naszą szkołę


Gazetka szkolna ŁAWKOWIEC 

Uwaga nowy numer


Do posłuchania:

Ich Troje - Powiedz


Warto tam być!