Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku

Jesteśmy szkołą nr 1 - zbuduj z nami swoją przyszłość


Strona główna Archiwum Konkursy Nauczyciele Dla maturzystów


Nabór 2017/2018


Oferta edukacyjna


Regulamin rekrutacji


Podanie do szkoły


Dokumenty do druku


Materiały promocyjne


Formularz kontaktowy


Jak do nas trafić


Klasy, pracownie, ...


Dokumenty szkoły

 

Kontakty


Plan lekcji


Plan dyżurów


Wykaz podręczników


Wychowawcy klas


Statut


Punkty za zachowanie


Agendy szkoły

 

Pedagog szkolny


Internat


Świetlica


Samorząd uczniowski


Zajęcia praktyczne


Wolontariat


Materiały dydaktyczne


Historia szkoły
BIP


Szkolny System Bezpieczeństwa


Organizacja wycieczek szkolnych


Zdjęcia szkoły


Nasi partnerzy

 

Przydatne linki

 Statystyki

Stosowanie technologii informacyjnej przez nauczycieli ZSP nr 1 w Kłodzku

Ankieta "Badanie losów absolwentów ZSP nr 1 w Kłodzku"


Oferta ZSP nr 1 w Kłodzku na rok szkolny 2017/2018

Gimnazjalisto do Ciebie należy wybór...


Klasy technikum:

 

 

 

 

Klasy branżowe:

 

 

 Zakończenie roku szkolnego w ZSP nr 1BUDOWLANKA MISTRZEM SPORTU W POWIECIE !!!

W dniu wczorajszym nasza szkoła odebrała dyplom i puchar za zajęcie pierwszego miejsca w rywalizacji sportowej powiatu kłodzkiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Szczególne podziękowania dla naszych uczniów zaangażowanych w różne dyscypliny sportowe oraz dla całej katedry wychowania fizycznego- GRATULACJE !!!


Reprezentacja ZSP nr 1 w Kłodzku

Reprezentacja naszej szkoły w ostatnim dniu obchodów 56 Dni Kłodzka.


Wycieczka na budowę obwodnicy

Dnia 14.06.2017 grupa uczniów klasy 1 a i 2 a TB odbyła wycieczkę zawodoznawczą na teren budowy obwodnicy Kłodzka. Uczniowie mogli zobaczyć obiekty drogowe, mostowe i zapoznać się z najnowszą technologią wykonywanych prac. Opiekunem wycieczki była p. Jolanta Borewicz, a wycieczkę oprowadzał inspektor nadzoru p. Bernard Michalski


Praktyka szybko mija :)


Zajęcia dla przedszkolaków :)

Uczniowie klasy 2 a LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku: Gabrysia Morończuk, Paulina Iwanicka, Marcela Sztandera oraz Kuba Sypniewski, przeprowadzili zajęcia dla zerówkowiczów w zaprzyjaźnionym ZPŻ Nr 2. Tematem zajęć była rozmowa z dyspozytorem podczas wzywania pogotowia ratunkowego. Dzieci - pod czujnym okiem uczniów - uczyły się jak powinno przeprowadzać się rozmowę z dyspozytorem medycznym, jakie są numery alarmowe w Polsce i UE. To już kolejne - profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone -zajęcia dla dzieci zorganizowane przez uczniów tej klasy i cieszące się dużym zainteresowaniem przedszkolaków. Ciepłe przyjęcie przez dzieci, Panie wychowawczynie oraz Dyrekcję sprawia, że zawsze bardzo chętnie tam wracamy i młodzież ma motywację do opracowywania nowych interesujących zajęć dla dzieci! Katarzyna Wolak – opiekun grupy.


Wizyta w Szkole Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu

W dniu 02 czerwca uczniowie klasy mundurowej 1 d Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku wzięli udział w pikniku w zorganizowanym przez dyrekcję Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu. W trakcie pikniku nasi uczniowie zaprezentowali program umiejętności wojskowych nabytych w trakcie zajęć szkolnych. Pokazowe towarzyszyło żywe zainteresowanie zgromadzonych dzieci, które wyrażało się w licznie zadawanych pytaniach, przymierzaniu mundurów wojskowych, malowaniu twarzy kredkami maskującymi. Pozytywne emocje udzieliły się naszej młodzieży, która bez reszty zaangażowała się w zabawę z dziećmi. Godnym podkreślenia jest także serdeczne przyjęcie że strony dyrekcji, wychowawców a szczególnie dzieciaków. Chcielibyśmy żeby nawiązana współpraca z powodzeniem była kontynuowana w przyszłości.


V Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych

W dniach 1-2 czerwca 2017 roku w Zakopanem odbył się V Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych, każde Województwo było reprezentowane przez jedną drużynę z wytypowanej szkoły. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku miał zaszczyt reprezentować Województwo Dolnośląskie, po zaciekłej rywalizacji drużyna z Kłodzka zajęła 14 miejsce. Celem przeglądu jest popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Przegląd jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry indywidualnej i zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP. Organizatorem V Przeglądu Musztry Klas Mundurowych byli Małopolski Kurator Oświaty we współpracy z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Starostą Tatrzańskim oraz Burmistrzem Miasta Zakopane.


KŁODZKA MODA NA CZYTANIE

 Dnia 31maja 2017r klasy integracyjne Ia LO i  IIa LO pod opieką p.  Magdaleny Zaremby i p. Ireny Szczepankiewicz brały udział w projekcie zorganizowanym przez Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną oraz Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe pod hasłem „ Czytam bo lubię”. W projekcie uczestniczyło ponad 600 uczniów z różnych szkół. Młodzież miała okazję spotkać się m.in. : z aktorem Pawłem Królikowskim, v-ce burmistrzem Kłodzka, autorką książek, komandosami i strażakami.

 


WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 30 maja 2017 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego przygotowane przez opiekunów Annę Satławę i Anetę Markowską. W wyniku głosowania przewodniczącą szkoły została Dagmara Hybsz- gratulujemy i życzymy dużo sukcesów w szkolnych obowiązkach.


SPOTKANIE Z REŻYSEREM

           Dnia 30.05.2017r. w  Muzeum Ziemi Kłodzkiej klasa Ie TPB pod opieką p. Ireny Szczepankiewicz reprezentowała naszą szkołę w spotkaniu z reżyserem Robertem Stando. Dokumentalista zaprezentował 4 swoje wspaniałe filmy. Nasza uczennica Wiktoria Stefańska zdobyła II miejsce w dyskusji nad filmami.

 


Pion Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

 

Klasy mundurowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku zostały objęte programem pilotażowym wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. W województwie tylko 4 szkoły zostały zakwalifikowane do programu.

 

KORZYŚCI DLA NASZYCH UCZNIÓW

 Absolwenci naszej szkoły biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

• odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;

• pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

• przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);

• stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

• Uzyskania państwowego certyfikatu dotyczącego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej.

• Dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia.

 


Fotorelacja praktyki zagraniczne

 

Rozpoczęły się zagraniczne praktyki zawodowe uczniów klas trzecich Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku „Budowlanki”. Wyjechali, aby zdobyć kompetencje, umiejętności i doświadczenia, które pomogą w lepszym rozwoju zawodowym.

 

Kliknij obrazek by przejść do albumu Malta

 

Kliknij obrazek by przejść do albumu Włochy

 


Wizyta w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.

W dniu dzisiejszym uczniowie klas pierwszych technik logistyk profil mundurowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku " Budowlanki" brali udział w szkoleniu w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu na terenie kompleksu przeznaczonego do szkolenia w zakresie organizacji przepraw wodnych pływających transporterów samobieżnych, kutrów oraz szkolenia obsług silników zaburtowych. Uczniowie naszej szkoły zapoznali się ze sprzętem wykorzystywanym przez wojska inżynieryjne min z : PTS(gąsienicowy transporter pływający) to dwuśrubowa jednostka pływająca na podwoziu gąsienicowym przeznaczona do przepraw desantowych popularna amfibia, zapoznali się również z parkiem maszynowym i kutrami patrolowymi. Najbardziej interesującym dla młodych adeptów punktem całodniowego szkolenia była możliwość sprawdzenia sprzętu w praktyce. Uczniowie jeździli PTS po poligonie i przy ich pomocy pokonywali też przeszkody wodne na Odrze, odbyli także kurs kutrem patrolowym po Odrze. Wyjazd do Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu był jednym z elementów realizowanego w ZSP nr 1 w Kłodzku szkolenia podstawowego wojskowego na podstawie którego absolwenci klas mundurowych będą mieli skróconą służbę przygotowawczą do wojska.


Otwarcie wystawy "Kłodzko w kadrze w okresie powojennym"

Otwarcie wystawy "Kłodzko w kadrze w okresie powojennym".
Projekt „Kłodzko w kadrze w okresie powojennym” powstał w ramach Trzeciego konkursu grantowego „Szkoła w działaniu” organizowanym przez Fundację „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku.
Realizowaliśmy go od lutego. Głównym jego celem było:
- rozwinięcie przynależności do naszej małej ojczyzny,
- poszerzenie wiedzy o tradycji kulturowej Kłodzka w latach 1945-1960,
- oraz zauważenia zmian w nim zachodzących do lat 60tych.
W trakcie projektu mieliśmy możliwość dostrzeżenia piękna i walorów turystycznych naszego miasta.
Z ramienia szkoły za realizację projektu odpowiadają pani Magdalena Zaremba i pan Jarosław Błauta, którzy razem z uczennicami I klasy Liceum Ogólnokształcącego tj. Dagmarą Hybsz, Natalią Brzezowską, Wiktorią Gol, Marceliną Gniazdowską i panią Katarzyną Hybsz (rodzicem), utworzyli nieformalną grupę pod nazwą „Kłodzcy szperacze”.
Efektem finalnym naszego projektu jest wystawa, która dzisiaj została otworzona.
Z wielką przyjemnością uczestnicy otwarcia wysłuchali konferencji pt. „Kłodzko w latach 1945-1960” wygłoszonych przez panią Joannę Stoklasek-Michalak z Muzeum Ziemi Kłodzkiej oraz pana Tomasza Żabskiego, przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół Kłodzka. Wystawie fotograficznej towarzyszyła również wystawa prac plastycznych uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku pod tytułem MOJE MIASTO KŁODZKO.
ZAPRASZAMY Szanownych Państwa, Mieszkańców Kłodzka i okolic, do oglądnięcia wystawy!!! - ZSP nr 1 (aula C), która będzie trwała do 17 czerwca 2017 r.
fot: Joanna Żabska - Euroregio Glacensi

 

 


Ćwiczenia przed V Ogólnopolskim Przeglądem Musztry Klas Mundurowych w Zakopanym

 


 Zajęcia na strzelnicy klasy I D


Wycieczka śladami św. Jana Nepomucena

W dniu 12 maja, w piątek, uczniowie naszej szkoły wraz z ks. Michałem wyruszyli na wycieczkę śladami św. Jana Nepomucena, do Pragi w Czechach. Europejska stolica Praga, położona niczym Rzym na kilku wzgórzach nad brzegiem rzeki Wełtawy, słynie z tradycji oraz z przepięknej architektury, zachwyca swoim urokiem turystów i mieszkańców. Czas wycieczki miał przybliżyć kulturę, tradycję, historię i zwyczaje Czech. Z przewodnikiem grupa udała się do świątyni Matki Bożej Śnieżnej. Po Mszy św. i pamiątkowej fotce przy kościele wszyscy skierowali się na Most Karola. Po drodze młodzież mogła zobaczyć Praski Zegar Astronomiczny z ruchomymi figurkami 12 apostołów. Pod figurą Karola, na tle Wełtawy i zamku, została zrobiona kolejna wspólna fotka. Po dotarciu na miejsce wrzucenia św. Nepomucena do Wełtawy młodzież mogła dotknąć płaskorzeźby św. Jana, co wg krążącej legendy ma zapewnić powrót do tego miasta lub spełnienie marzeń. Przyszedł czas na przejście do Kościoła Matki Bożej Zwycięskiej, do figurki Praskiego Dzieciątka Jezus. Modlitwa do Dzieciątka, pamiątkowe obrazki – i grupa, wędrując w kierunku Senatu z pięknym parkiem, słynnymi Ogrodami Wallensteina, zrobiła przerwę na pyszne lody. O godzinie 16.00 nasi wycieczkowicze z ZSP nr 1 wyruszyli w drogę powrotną do Kłodzka. ks. Michał Jelonek

 


11 maja 2017 30 uczniów z klas II c i II d technik logistyk wzięło udział w wycieczce zawodoznawczej do firmy Amazon we Wrocławiu. W czasie pobytu w magazynie WRO II należącym do światowego koncernu Amazon mogliśmy zobaczyć jak wygląda droga produktu od dostarczenia do magazynu poprzez zamówienie klienta do etapu końcowego jakim jest kompletacja, pakowanie i wysyłka zamówienia. Wykorzystywana do tego celu logistyka przepływu informacji i produktu pokazała nam praktyczne zastosowanie treści  teoretycznych jakie poznają uczniowie na lekcjach w szkole.


Podpisanie umowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku "Budowlanka" z Państwową Wyższą Szkołom Zawodową w Nysie

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku "Budowlanka" - mgr Rafał Olecha i Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie - prof. Przemysław Malinowski w piątek 12 maja 2017 roku podpisali umowę o współpracy.

Głównymi punktami umowy są: współpraca w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę, poszerzenie oferty edukacyjnej oraz promocja kierunków kształcenia Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie i uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego w ZSP nr 1 w Kłodzku.W ramach współpracy uczniowie naszej szkoły będą mogli korzystać z nowoczesnych laboratoriów w Nysie i wykładów pracowników naukowych uczelni. Podpisanie umowy umożliwi nam uatrakcyjnić kierunki kształcenia o nowoczesne rozwiązania dydaktyczne z uczelni wyższych.
-Technicy budownictwa będą mieli warsztaty z architektury, urbanistyki i renowacji zabytków;
-Klasy mundurowe o profilu technik logistyk poszerzą swoją wiedze o kryminologie i kryminalistykę oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwo systemów informatycznych i bezpieczeństwem wewnętrznym;
-Technicy logistycy zapoznają się z automatyzacją produkcji i systemami mechatronicznymi, inżynierią jakości zarządzaniem innowacjami i projektami także z zarządzaniem produkcją i usługami;
-Technicy analitycy zapoznają się z kosmetologią oraz z chemią i technologią kosmetyków;
-Uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy z ratownictwa medycznego, specjalnością trenera osobistego.

 


Grupa uczestnicząca w projekcie Erasmus odbywała zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego w marcu i kwietniu. Uczniowie brali udział w ciekawych i rozwijających ćwiczeniach językowych. Życzymy im powodzenia w praktykach i miłej podróży. Wylatują 21 maja.


Fotorelacja Fundacji Commando z obozu mundurowego klas pierwszych ZSP nr 1 w Kłodzku


Dzień z logistyką w WSB Wrocław

Uczniowie klas I A TB oraz I i II TL wzięli udział w dniu z logistyką w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W czasie wizyty brali oni udział w wykładzie "Logistyka oczami profesora" oraz w tematycznych warsztatach logistycznych. Uczniowie wysłuchali również relacji z wyprawy Pani Małgorzaty Wojtaczek na Biegun Południowy.


 Matura w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku.

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się matura dla tegorocznych 80 Absolwentów klas czwartych technikum logistycznego, technikum budownictwa, technikum ochrony środowiska oraz trzyletniego liceum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku . Maraton maturalny zaczął się tradycyjnie pisemnie od języka polskiego z zakresie podstawowym i rozszerzonym a przed naszymi maturzystami jeszcze matematyka, język obcy i wybrany przedmiot dodatkowy oraz język polski i język obcy ustnie przed komisją egzaminacyjną. Ostatnie egzaminy maturalne będą miały miejsce 23 maja. Zdający o wynikach egzaminu dowiedzą się w wersji ustnej po zakończonym egzaminie natomiast w wersji pisemnej dopiero 30 czerwca. Nasi Absolwenci są pełni optymizmu przed kolejnymi egzaminami i spokojnie podejdą do kolejnych arkuszy maturalnych.
 

Relacja w TV Kłodzka


 

Dodano: 28.04.2017 r.

Zakończenie roku szkolnego

Maturzystów ZSP nr 1 w Kłodzku
 

Zakończenie :) III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IV TECHNIK BUDOWNICTWA IV TECHNIK LOGISTYK IV TECHNIK LOGISTYK IV TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy

 

 

Dodano: 24.04.2017 r.

Umowa z firmą Kayser
 

W dniu dzisiejszym w siedzibie firmy Kayser Automotive Systems Kłodzko Sp. z o.o. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku reprezentowanym przez Starostę Kłodzkiego Macieja Awiżenia, Wicestaroste Małgorzate Jędrzejewską - Skrzypczyk i dyrektora Rafała Olecha a firmą Kayser przedstawicielem której była Pani Małgorzata Borkowska i przy udziale Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ze strony której umowę sygnował Wiceprezes Krzysztof Drynda.Umowa dotyczy współpracy w obszarze edukacji zawodowej, zapewniający wszechstronny rozwój umiejętności uczniów uwzględniając ich indywidualne predyspozycje. Porozumienie pozwoli wykorzystać potencjał edukacyjny szkoły, gospodarczy i technologiczny Firmy na rzecz kształcenia zawodowego młodzieży. Uczniowie z całego obszaru powiatu kłodzkiego będą mieli zapewnione stypendia naukowe( 1 rok 300 zł brutto,2 rok 400 zł brutto i 3 rok 500 zł brutto), praktyki na terenie zakładu Kayser, środki bhp, wyprawkę szkolną, dojazdy na praktykę oraz dostęp do nowoczesnych technologii w ramach klasy patronackiej ślusarz operator maszyn i urządzeń.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy

 

 

Dodano: 24.04.2017 r.

STRZELNICA W POLANICY

Nasi "snajperzy": :) z klasy 1 c na strzelnicy doskonali swoje umiejętności strzeleckie pod opieką Pani Izabeli Kapitan.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy

 

 

Dodano: 24.04.2017 r.

Wycieczka

Wycieczka

 

 

 

Dodano: 12.04.2017 r.

Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

Dnia 12 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku, odbył się konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych pt: „CULTURE AND TRADITION IN ENGLISH SPEAKING COUNTRIES”, zorganizowany przez nauczycielkę języka angielskiego Panią Magdalenę Szpojankowską. Uczniowie, pracując w parach rozwiązali 140 pytań tekstowych z zakresu historii, kultury i geografii krajów anglojęzycznych. Na rozwiązanie testu przeznaczono dwie godziny lekcyjne. W konkursie wzięło udział 40 osób z 7 klas tj:1a TB, 1b TB, 1c TL 1e TPB, 2c TL, 3a LO oraz 3b TL. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się po przerwie świątecznej. Na laureatów czekają interesujące nagrody książkowe i rzeczowe.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy

 

 

Dodano: 10.04.2017 r.

Warsztaty na temat samorządu w ZSP nr 1

Dnia 10 kwietnia w ZSP nr 1 odbyły się warsztaty dla młodzieży na temat samorządu terytorialnego. Brały w nich udział klasy technikum i liceum. Zorganizowała je Gabriela Drozd uczennica II klasy technikum logistycznego o profilu mundurowym jednocześnie pełniąca funkcje radnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i p. Magdalena Zaremba nauczycielka wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia prowadzili : Gabriela Drozd, Łukasz Cisoń wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Karol Kunicki radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W ramach warsztatów poruszano tematykę związaną z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Warsztaty zakończyły się quizem. Zwycięzcy to: Paulina Bereziuk z klasy I c TL, Michał Król z klasy II d TL oraz Jakub Szypielski z klasy II LO. Gratulujemy :-)

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy

 

 

Dodano: 18.04.2017 r.

Mistrzostwa "BUDOWLANKI" w siatkówce

W mistrzostwach szkoły w siatkówce w sezonie 2016/2017 tytuł zdobyła drużyna klasy IV B -gratulujemy!!!!!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy

 

 

Dodano: 10.04.2017 r.

JAJECZKO WIELKANOCNE

W dniu wczorajszym uczniowie klas mundurowych ZSP nr 1 w Kłodzku poświecili tradycyjny koszyk świąteczny w imieniu wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi i administracji " Budowlanki" :)

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości

 

 

Dodano: 07.04.2017 r.

"Dęby Pamięci"

7 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku miało miejsce ważne wydarzenie patriotyczne, którym było uroczyste posadzenie Dębów Pamięci dla uhonorowania mjr. Aleksandra Gawiny, por. Kazimierza Gawiny oraz aspirantów Policji Państwowej- Franciszka i Stanisława Pauch. Uroczystość posadzenia Dębów Pamięci odbyła się w 77 rocznicę zbrodni katyńskiej i była kulminacyjnym punktem realizowanego w szkole od września 2017 roku ogólnopolskiego programu edukacyjnego „ Katyń- ocalić od zapomnienia”. Koordynatorem programu była pani Izabela Kapitan- nauczyciel historii. Celem tego projektu jest oddanie hołdu pomordowanym i przypomnienie ich sylwetek społeczeństwu polskiemu, szczególnie młodemu pokoleniu Polaków oraz zagwarantowanie im trwałego miejsca w pamięci narodu polskiego poprzez posadzenie 21.857 dębów pamięci. Drzew, które są symbolem siły, szlachetności i długowieczności. Każde z tych drzew ma upamiętnić jedną ofiarę zbrodni katyńskiej, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie. Ocalić od zapomnienia znaczy poznać jednego z rozstrzelanych, który był czyimś synem, bratem, ojcem i sprawić aby pamięć o tym człowieku, o jego odwadze i poświęceniu była wiecznie żywa nie tylko w jego rodzinie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości

 


 

Dodano: 04.04.2017 r.

Finał Olimpiady Budowlanej

Armin Nowak zajął II miejsce

Jakub Kostecki zajął III Miejsce

Z przyjemnością zawiadamiamy, że uczniowie naszej szkoły: Beata Dobis, Sandra Ambroziak, Paulina Cenarska, Tomasz Piech, Jakub Kostecki, Patryk Borukało, Marek Stefańczyk, Zbigniew Pawłowski, Mateusz Herba, Armin Nowak uczestniczyli w finale Olimpiady Budowlanej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Cała grupa wypadła bardzo dobrze, jeden z organizatorów stwierdził, że "w tym roku zdominowaliśmy olimpiadę".

Na szczególne wyróżnienie i słowa uznania zasługuje Armin Nowak, który zajął drugie miejsce i Jakub Kostecki, który zajął trzecie miejsce. Oba miejsca uhonorowane zostały nagrodami rzeczowymi i możliwości.

W finale olimpiady brało udział około 60 uczniów ze szkół budowlanych z terenu całej Polski.

Uczniów naszej szkoły przygotowywał i opiekował się nimi podczas trwania olimpiady nauczyciel mgr. inż. Jerzy Budziński, który również otrzymał okolicznościowe dyplomy.

Serdecznie gratuluję sukcesu i dziękuję uczniom za wysoką kulturę osobistą i godne reprezentowanie ZSP nr 1 w Kłodzku.

J. Budziński

 

Tekst: J. Budziński


 

Dodano: 04.04.2017 r.

Wizyta na budowie obwodnicy Kłodzka klasy I TB

pod opieką Pani mgr Cecylii Kasprzak i Pana Marka Opiłki

 

 

 

Dodano: 04.07.2015 r.

 

Ułóż, jeśli potrafisz.

 

Zobaczcie!

 

Zobaczcie!

Jedna z naszych czterech pracowni komputerowych (sala 105A). Prezentacja wykonana przez ucznia technikum budowlanego.

 

 
Wyszukaj na stronie


Zobacz nasz kanał naSzkoła w mediach


Film promujący naszą szkołę


Gazetka szkolna ŁAWKOWIEC 

Uwaga nowy numer


Easy English:

Koalas in Danger

Koala in Lone Pine Sanctuary, Australia
Roberta WB, via Flickr


Do posłuchania:

C-BooL - DJ Is Your Second Name ft. Giang Pham


Ewa Farna - Bumerang


Warto tam być!